Prevence

Problematika bezpečného pobytu ve vodě a tonutí je v Česku velkým, ale nedostatečně řešeným, tématem. I přes svoji vnitrozemskou polohu dojde ročně přibližně ke 180 utonutím. To je, v přepočtu na jednoho obyvatele, dvakrát více než v evropských přímořských zemích, jako jsou Španělsko či Velká Británie. V počtu utonulých převládají muži a v posledních letech rovněž dochází k nárůstu tonutí malých dětí a neplavců v domácích bazénech.  

Vodní záchranná služba ČČK zajišťuje v letních měsících, v rámci integrovaného záchranného systému, 16 vodních ploch, kde se rovněž snaží preventivně působit na všechny věkové skupiny, ale i na vůdce malých plavidel, kteří někdy z neznalosti, nedodržují pravidla bezpečné plavby. 

Najdete zde informace nejen k bezpečnému pobytu u vody a ve vodě, ale i další odkazy, které mají za cíl předcházet nehodám a tonutí na našich vodních plochách a řekách. Užijme si vodu, ale s respektem, ať se můžeme všichni vždy bezpečně vrátit domů. A pokud se ocitnete u nepředvídané události, neváhejte použít aplikaci Záchranka ve Vašem mobilním telefonu, nebo volejte jakékoli tísňové číslo: Hasiči 150, Zdravotnická záchranná služba 155, Policie ČR 158, nebo linku 112.

Proto se VZS věnuje také preventivní činnosti a pracuje s širokou veřejností. A to formou osvětových seminářů a workshopů se zaměřením na prevenci tonutí, techniky záchrany tonoucího a první pomoc. Dále VZS pořádá akce, při kterých oslovuje širokou veřejnost a zábavnou formou se snaží upozornit na tuto problematiku a její důležitost.

Preventivní program Státní plavební správy