VZS ČČK Vranov je jediná organizace, která působí na vodní ploše vranovské přehrady a to zejména v letních měsících, kde funguje 24 hod/nonstop. Jako ostatní složka integrovaného záchranného systému je využívána k primárním zásahům na vodní ploše a v její blízkosti krajským operačním střediskem Hasičského záchranného sboru JmK, Zdravotní záchranné služby JmK, Policie JmK nebo reaguje na tísňové výzvy přímo od občanů. Úzce spolupracujeme s Leteckou záchrannou službou, Státní plavební správou, Městskou policií, se správci toků a vodní nádrže.
VZS ČČK Vranov připravuje a zajišťuje vzdělávání a výcvik svých členů u instruktorů VZS ČČK. Také realizuje kurzy první pomoci, kurzy na volné vodě, kurzy plavčík, záchranář. Rozvíjí činnost s dětmi a mládeží. Zahrnuje přípravu na záchranářskou činnost jako takovou. Organizujeme vzdělávací i pobytové akce v rámci celoročních programů, ale i jako samotná soustředění, kde se věnuje výuce první pomoci, ovládání plavidel, základům lanové techniky a ostatním činnostem, které musí vodní záchranář umět.
Záchranná vodní služba ČČK Vranov p.s. byla založena v roce 2022. VZS ČČK Vranov je pobočným spolkem VZS ČČK, která je největší a nejstarší celostátní organizací věnující se vodní záchraně, vzdělávání a záchranářskému sportu. V současné době VZS ČČK Vranov působí na vranovské přehradě a v její blízkosti a je aktivní součástí integrovaného záchranného systému ČR.
Utonutí patří v České republice mezi pět nejčastějších úrazových příčin smrti, u dětí se řadí na druhé místo po dopravních nehodách. Z tohoto pohledu je činnost VZS na velkých vodních plochách zcela nezastupitelná a nenahraditelná. Veškerou činnost dělají dodnes vodní záchranáři zdarma ve svém volném čase, přesto na zcela profesionální úrovni.

Lokace základny

Počasí u základny

Akce klubu

1504

Skoro 300 hasičů, záchranářů a policistů si vyzkoušelo záchranu při povodních...

15.4. 2024Nové Mlýny
Taktické cvičení Jihomoravského kraje Povodeň 2024 minulý týden absolvovalo skoro 300 členů záchranných složek a…
0107
Vranovská přehrada má funkční záchrannou službu.
2209

Evakuace z hořící lodi - cvičení

22.9. 2022 07:00Vranovská pláž
Evakuace asi 50 figurantů z hořící lodi na Vranově cvičili všechny složky integrovaného záchranného systému.