VZS ČČK Vranov je jediná organizace, která působí na vodní ploše vranovské přehrady a to zejména v letních měsících, kde funguje 24 hod/nonstop. Jako ostatní složka integrovaného záchranného systému je využívána k primárním zásahům na vodní ploše a v její blízkosti krajským operačním střediskem Hasičského záchranného sboru JmK, Zdravotní záchranné služby JmK, Policie JmK nebo reaguje na tísňové výzvy přímo od občanů. Úzce spolupracujeme s Leteckou záchrannou službou, Státní plavební správou, Městskou policií, se správci toků a vodní nádrže.
VZS ČČK Vranov připravuje a zajišťuje vzdělávání a výcvik svých členů u instruktorů VZS ČČK. Také realizuje kurzy první pomoci, kurzy na volné vodě, kurzy plavčík, záchranář. Rozvíjí činnost s dětmi a mládeží. Zahrnuje přípravu na záchranářskou činnost jako takovou. Organizujeme vzdělávací i pobytové akce v rámci celoročních programů, ale i jako samotná soustředění, kde se věnuje výuce první pomoci, ovládání plavidel, základům lanové techniky a ostatním činnostem, které musí vodní záchranář umět.
Záchranná vodní služba ČČK Vranov p.s. byla založena v roce 2022. VZS ČČK Vranov je pobočným spolkem VZS ČČK, která je největší a nejstarší celostátní organizací věnující se vodní záchraně, vzdělávání a záchranářskému sportu. V současné době VZS ČČK Vranov působí na vranovské přehradě a v její blízkosti a je aktivní součástí integrovaného záchranného systému ČR.
Utonutí patří v České republice mezi pět nejčastějších úrazových příčin smrti, u dětí se řadí na druhé místo po dopravních nehodách. Z tohoto pohledu je činnost VZS na velkých vodních plochách zcela nezastupitelná a nenahraditelná. Veškerou činnost dělají dodnes vodní záchranáři zdarma ve svém volném čase, přesto na zcela profesionální úrovni.

Lokace základny

Počasí u základny

Akce klubu

2209

Evakuace z hořící lodi - cvičení

22.9. 2022 07:00Vranovská pláž
Evakuace asi 50 figurantů z hořící lodi na Vranově cvičili všechny složky integrovaného záchranného systému.