Kvalifikace

Po dosažení 18 let je možné ve VZS ČČK získávat tyto kvalifikace: Plavčík / Záchranář III VZS, Mistr plavčí / Záchranář II VZS, Záchranář na divoké vodě, Záchranář hladinové služby, Instruktor / Záchranář I. VZS, Instruktor specialista VZS aj.

 Po dosažení 18 let je možné ve VZS ČČK získávat kvalifikace různého zaměření a různé obtížnosti:


Základní kvalifikace:

 1. Plavčík / Záchranář III. VZS ČČK
 2. Mistr plavčí / Záchranář II. VZS ČČK

Speciální kvalifikace:

 1. Záchranář na divoké vodě
 2. Záchranář hladinové služby
 3. Pedagogické kvalifikace:
 4. Instruktor / Záchranář I. VZS ČČK
 5. Instruktor specialista VZS ČČK

Další kvalifikace:

 1. Rozhodčí VZS ČČK
 2. kurs "použití záchranné desky při poranění páteře ve vodě"

Doplňkové kvalifikace (neškolí VZS ČČK):

 1. Potápěč CMAS nebo PADI
 2. Vůdce malého plavidla (VMP)
 3. Dobrovolná sestra (DOS)
 4. Vysvědčení o radiotelefonní zkoušce
 5. Lezec-záchranář

 


Plavčík / Záchranář III. VZS ČČK (kval. s právní odpovědností, platnost 2 roky)

 • Podmínky: zdravotní zůsobilost, 18 let
 • Oprávnění: zajišťování bezpečnosti na koupalištích a bazénech do 1,6 m hloubky
 • Obnovení platnosti: absolvování všech závěrečných zkoušek

Závěrečné zkoušky:

·  400m volný způsob (200m v čase do 3:50(m)/4:00(ž))
·  25m pod vodou
·  200m tažení tonoucího
·  2 techniky přiblížení k tonoucímu
·  2 techniky obrany plavčíka
·  50m záchrana modelu
·  Záchraná akce s pásem
·  Vynášní tonoucího z hlubokého bazénu jedním zachráncem
·  KPCR jedním zachráncem - 5min
·  Obvazová technika (1 šátkový obvaz)
·  100m plavání s ABC s podplaváním čtyř 2 metrových pásem (1:35(m)/1:45(ž))
·  100m tažení tonoucího s ploutvemi
·  Práce s lanem (3 základní uzly)
·  Zravotnický test
·  Test: prevence, taktika, bezpečnost

Mistr plavčí / Záchranář II. VZS ČČK (kval. s právní odpovědností, platnost 5 let)

Podmínky: platná kvalifikace ZIII, zdravotní způsobilost, 21 let, absolvování 10ti denního kurzu
Oprávnění: zajišťování bezpečnosti na koupalištích a bezénech nad 1,6 m hloubky
Obnovení platnosti: doškolení v rozsahu min. 8 hod.

Závěrečné zkoušky:

·  400m volný způsob (8:00(m)/9:00(ž))
·  25m pod vodou
·  200m tažení tonoucího
·  Modelová záchranná akce - 100 kombinované záchranářské cvičení, na které navazuje 30m běh a 50m záchrana s pásem (2:45 (m)/3:00 (ž))
·  Modelová akce - záchrana tonoucího potapěče
·  100m tažení potapěče s plnopu výstrojí (2:30 (m+ž))
·  Horolezecká technika - slaňování, zřízení kladkostroje
·  Spojovací příprava - zkouška radiooperátora
·  KPCR jedním nebo 2 zachránci dospělého nebo dítěte 5min
·  První pomoc při poranení ve vodě - polohování, užití spinboardu
·  Obvazová technika (obinadlový obvaz)
Záchranář na divoké vodě (spec. kval. s právní odpovědností, platnost 5 let)
Podmínky: 1 rok platná kvalifikace ZIII, zdravotní způsobilost, 19 let, absolvování 5ti denního kurzu
Oprávnění: zajišťování bezpečnosti na tekoucích vodách
Obnovení platnosti: doškolení v rozsahu min. 10 hod.

Závěrečné zkoušky:

·  2 modelové situace (zřízení stanoviště, záchrana, ošetření, transport)
·  plán pro zajištění sportovní akce na tekoucí vodě (písemně)
·  první pomoc (test + KPCR)
·  teorie: záchrana na tekoucích vodách (test)

Záchranář hladinové služby (spec. kval. s právní odpovědností, platnost 5 let)

Podmínky: 1 rok platná kvalifikace ZIII, VMP, zdravotní způsobilost, 19 let, absolvování 5ti denního kursu
Oprávnění: zajišťování bezpečnosti na velkých vodních plochách
Obnovení platnosti: doškolení v rozsahu min. 10 hod.

Závěrečné zkoušky:

·  2 modelové situace osobního zásahu (záchrana, ošetření, transport)
·  1 modelová situace záchrany s plavidlem (hodnocení družstva)
·  první pomoc (test + KPCR)
·  plán záchranné akce (písemně)
·  teorie: záchrana na stojatých vodách (test)

Instruktor/Záchranář I. VZS ČČK (pedagog. kval., platnost 7 let)

Podmínky:
·  absolvování 10ti denního kurzu pro ZII v roli instruktora
·  25 let
·  3 roky platná kvalifikace ZII
·  VMP
·  potápěč CMAS P** nebo jiné mezinárodně uznávané ekvivalenty
·  platná kvalifikace Rozhpdčí VZS
·  kurs "použití záchranné desky při poranění páteře ve vodě"
·  vysvědčení o radiotelefonní zkoušce
·  zdravotní způsobilost
Oprávnění: vedení kursů a školení, člen zkušebních komisí
Obnovení platnosti: doškolení v rozsahu min. 10 hod. v posledních 3 letech platnosti
Závěrečné hodnocení:

·  pedagogické výstupy (teorie a praxe)
·  písemně zpracované vybrané téma
·  3 disciplíny ze závěrečných zkoušek ZII

Instruktor specialista VZS ČČK (pedagog. kval., platnost 7 let)

Uděluje se osobám, odborníkům v dané oblasti za předem daných podmínek.

Podmínky: platná kvalifikace ZIII, min. 2 roky práce v MS VZS ČČK, 25 let, kvalifikace pro specializaci
Oprávnění: vedení kursů a školení v rámci specializace, člen zkušebních komisí
Obnovení kvalifikace: doškolení v rozsahu min. 10 hod.

Specializace:

·  plavání - Magistr v oboru TV se specializací plavání, trenér nebo učitel I. třídy
·  první pomoc - lékař s atestací I. stupně v základním oboru
·  záchrana na divoké vodě - horolezecká kval. ČSH, kval. ve vodní turistice nebo sportovní kanoistice, účast na kursu v roli odpovědného instruktora
·  záchrana na vodních plochách - mezinárodní VMP (sk. M, S) se 4 roky praxe, potápěč CMAS P**, radiotelefonní zkouška, účast na kursu v roli odpovědného instruktora
·  potápění - instruktor CMAS I*, DAN Oxygen Provider